Słowniczek handlowy

Rynek pozagieldowy (OTC)

Definition

Rynek prowadzony przez dealerów papierów wartosciowych dla emisji nienotowanych na gieldzie. Wiele obligacji i niektóre akcje sa przedmiotem obrotu pozagieldowego. Forex jest zdecydowanie najwiekszym rynkiem OTC i natychmiast reaguje na nastroje inwestorów. Rynki OTC sa w duzej mierze nieuregulowane – transakcje OTC nie sa rozliczane i moga nie byc rozliczane wedlug wartosci rynkowej. Nazywany równiez rynkiem nienotowanym.

Powrót do glosariusza >