Słowniczek handlowy

Call Option

Definition

Call Option, Opcja kupna to kontrakt, który daje posiadaczowi prawo (ale nie obowiazek) do zakupu okreslonej liczby papierów wartosciowych po ustalonej cenie w okreslonym czasie. Call Option kupuja inwestorzy, którzy wierza, ze cena instrumentu bazowego wzrosnie.

Powrót do glosariusza >