Słowniczek handlowy

Analiza techniczna

Definition

Używanie obliczeń i wskaźników graficznych na wykresach cenowych do inspirowania lub określania czasu transakcji. Analiza techniczna wykorzystuje historyczne dane cenowe do próby przewidywania przyszłych zmian cen. Większość platform transakcyjnych ma wbudowany zestaw narzędzi, które można nakładać na wykresy cen. Najprostsze to m.in. średnie kroczące, dla których analityk może dostosować przedziały czasowe w zależności od rynku i/lub instrumentu finansowego.

Powrót do glosariusza >